2

._11.Кой Трябва да Прави Авансови Вноски по ЗКПО и на Какъв Период.

         • Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък, на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година.

       • Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година надхвърлят 3 000 000 лв.

       • Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са от 300 000 до 3 000 000 лв.

       • Данъчно задължените лица, които са новообразувани (без новообразуваните чрез преобразуване) и тези, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лв., не правят авансови вноски за корпоративния данък. Те могат да изберат да правят тримесечни авансови вноски, без да дължат лихва при неправилно определени/разпределени тримесечни вноски.

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник