2

._3_.Кои са Местни и Чуждестранни Юридически Лица и Кои Техни Печалби и Доходи се Облагат по ЗКПО.

       • Всички юридически лица, учредени съгласно българското законодателство или вписани в български регистър, са местни юридически лица. Местните юридически лица се облагат с данъци върху печалбата и доходите си от всички източници в България и чужбина.

       • Чуждестранни юридически лица са онези, които не са местни. Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци върху печалбата от стопанската си дейност, чрез място на стопанска дейност в България или от разпореждане с имущество в България, както и за определени доходи с източник от България.

       (чл.*; чл.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник