Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета за Адаптиране на някои Регламенти и Решения в Областта на Свободното Движение на Стоки, Свободното Движение на Хора, Дружественото Право, Политиката на Конкуренция, Селското Стопанство, Безопасността на Храните, Ветеринарната и Фитосанитарната Политика, Транспортната Политика, Енергетиката, Данъчното Облагане, Статистиката, Трансевропейските Мрежи, Съдебната Система и Основните Права, Правосъдието, Свободата и Сигурността, Околната Среда, Митническия Съюз, Външните Отношения, Външната Политика, Политиката на Сигурност и Отбрана и Институциите поради Присъединяването на Република Хърватия

652
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar