Наредба за Превоз за Собствена Сметка

(Наредба № Н-8 от 27 Юни 2008 г. за Условията и Реда за Извършване на Превоз на Пътници и Товари за Собствена Сметка)

964
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar