Инструкция за Ревизиите и Проверките от НОИ

(Инструкция № 1 от 3 Април 2015 г. за Реда и Начина за Осъществяване на Контролно-Ревизионна Дейност от Контролните Органи на Националния Осигурителен Институт)

5115
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar