Директива за Освобождаване от Данък при Източника на Доходи от Лихви и Права между Свързани Лица - 2003/49

(Директива 2003/49/ЕО на Съвета относно Общата Система на Данъчно Облагане на Плащания на Лихви и Роялти между Свързани Дружества от Различни Държави-членки)

842
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar