Какви задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?

чака актуализация версия: 31 август 2022 1830 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

На 18.01.2019 г. физическо лице, което работи на ДУК, продава апартамент с продажна цена от 210 000 лв. През април 2019 г. лицето продава втори апартамент, който също е с продажна цена от 210 000 лв. Двата апартамента са закупени през 2018 г. Покупната цена на първия апартамент е 150 000 лв., а на втория – 180 000 лв. През май лицето продава семейното си жилище, в което е живяло над 20 години, на стойност 80 000 лв. Физическото лице не прави нито подобрения на имотите (с цел повишаване на стойността им), нито специализирана реклама.

Въпроси

Какви данъчни задължения възникват за физическо лице при продажба на няколко недвижими имота?

Становище

скрито платено съдържание: 355 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 21 думи;