Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 май 2020 3292 уникалност: 96.4%

Фактическа обстановка

Във връзка с негов служител, Дружество получава запорно съобщение от частен съдебен изпълнител. Съгласно съдебно решение и при законоустановени обстоятелства, на служителя е наложен месечен запор на част от заплатата. Удържаните суми се превеждат към ЧСИ и са за издръжка на трето лице.

Брутната заплата на служителя е 2 000 лв., удръжките за осигуровки и данъци са в размер на 380 лв., а нетната заплата, която лицето е получавало до момента на запора, е 1 620 лв.

Въпроси

Какви следва да са счетоводните операции при начисляване на работна заплата на служител, ако част от възнаграждението му е поставена под запор от частен съдебен изпълнител?

Становище

скрито платено съдържание: 330 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;