Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?

Екатерина Колева
Мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 901 уникалност: 95.7%

Фактическа обстановка

Физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител, получава субсидия от фонд „Земеделие” за обработваема земя – в размер на 50 000 лв.

Въпроси

Облага ли се с данък върху доходите получена земеделска субсидия?

В какъв размер са нормативно признатите разходи за получените субсидии от фонд "Земеделие"?

Становище

скрито платено съдържание: 249 думи;

Основано на