Как се облагат доходи за получени субсидии от фонд „Земеделие”?

чака актуализация версия: 28 март 2023 1704 уникалност: 95.7%

Фактическа обстановка

Физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител, получава субсидия от фонд „Земеделие” за обработваема земя – в размер на 50 000 лв.

Въпроси

Облага ли се с данък върху доходите получена земеделска субсидия?

В какъв размер са нормативно признатите разходи за получените субсидии от фонд "Земеделие"?

Становище

скрито платено съдържание: 249 думи;

Основано на