Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 12 април 2022 622 уникалност: 83.4%

Фактическа обстановка

Физическо лице, едноличен собственик на ЕООД, получава дивидент в размер на 80 000 лв. през март 2019 г. Решението за разпределяне на дивидента от реализираната печалба през 2018 г. е от 28.02.2019 г.

Въпроси

Какви декларации трябва да се подадат в НАП при изплатен дивиден на физическо лице?

Кой и кога трябва да се плати данък върху дивидент на физическо лице?

Подлежи ли на регистрация по ЗДДС физическо лице, получило дивидент над 50 000 лева?

Становище

скрито платено съдържание: 305 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;