Как може да се коригира грешно деклариран данък за изплатени доходи по граждански договор?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 2 октомври 2019 1260 уникалност: 96.1%

Фактическа обстановка

През януари 2019 г. Дружество подава декларация за четвъртото тримесечие на 2018 г. за изплатени доходи по граждански договори на физически лица. През март, при подаване на справката за изплатени доходи на физически лица (чл.73 от ЗДДФЛ), Дружеството разбира, че е допусната грешка в декларацията. Реалният данък е с 1 000 лв. повече, отколкото е декларирано.

Въпроси

Как може да се коригира грешно деклариран данък за изплатени доходи по граждански договор?

Становище

скрито платено съдържание: 158 думи;

Основано на