Пример 130. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Платен Недостигащ Осигурителен Стаж при Пенсиониране

Иван Иванов достига пенсионна възраст през 2020 г. Той желае да се пенсионира, но не му достигат 2 години осигурителен стаж. За целта се възползва от правото си да закупи недостигащия му стаж и внася 2 898,72 лв.

Сумата от общата годишна данъчна основа се намалява с внесените през годината, за сметка на лицето, осигурителни вноски за натрупване на недостигащ осигурителен стаж. Максималният размер на данъчното облекчение е до размера на осигурителните вноски за 5 години стаж. В конкретния случай Иван Иванов ще може да намали общата си годишна данъчна основа с цялата сума на направените от него вноски, тъй като те са за период, по-малък от 5 години.

(§133 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник