Пример 108. Облагане на Доход на Физическо Лице от Парична Награда

Алфа ООД е българско дружество, което се занимава с промотиране на световноизвестни марки в България. През май 2020 г. Алфа организира състезание с парична награда в размер на 10 000 лв., чиято тематика е отговор на въпроси, свързани с една от марките, на която е представител. Иван Иванов се явява на състезанието, проявява впечатляващи знания по темата и печели голямата парична награда от 10 000 лв.

Спечелената сума от Иван (в размер на 10 000 лв.) ще се яви негов доход от друг източник. Той ще бъде облагаем с данък от 10%, което означава, че преди изплащането на наградата Алфа следва да удържи данък в размер на 1 000 лв. (10 000 лв. х 10%) и да изплати нетно на Иван сумата от 9 000 лв. (10 000 лв. - 1 000 лв.).

Дължимият данък от 1 000 лв. Алфа следва да декларира и внесе в държавата – в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатена сумата на Иван. Например ако сумата е изплатена също през май, тогава Алфа ще трябва да декларира и внесе данъка през юли 2020 г.

(§118 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник