Пример 107. Облагане на Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Пропуснати Ползи

Иван Иванов е български гражданин, който е завел съдебен иск срещу дружество Алфа ООД, като претендира да му бъде изплатено обезщетение за пропуснати ползи в размер на 20 000 лв. През юни 2020 г. съдът излиза с решение в полза на Иван, с което задължава Алфа да му изплати посочената сума.

Сумата от 20 000 лв. ще се яви доход от друг източник за Иван, понеже е във връзка с обезщетение за пропуснати ползи. Този доход ще бъде облагаем с 10% данък, което означава, че първо Алфа трябва да удържи данък от 2 000 лв. (20 000 лв. х 10%) и след това да изплати нетно на Иван сумата от 18 000 лв.

Ако Алфа изплати сумата на Иван още през юни, то удържаният данък трябва да бъде деклариран и платен от дружеството на държавата през юли 2020 г.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от обезщетението в Приложение №6 за доходи от други източници.

(§118 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник