Пример 101. Определяне на Документално Доказаната Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. е придобил апартамент в гр. Пловдив чрез замяна на своя такъв в гр. София. По това време апартаментът в София е бил оценен на 100 000 лв., а този в Пловдив – на 50 000 лв. Вследствие на това Иван е получил доплащане за разликата в размер на 50 000 лв.

Документално доказаната цена на придобиване на апартамента в Пловдив за Иван ще бъде 100 000 лв., понеже това е всичко, което е получил вследствие на извършената замяна на апартамента в гр. София.

При евентуална последваща продажба или замяна на апартамента в Пловдив, Иван може да впише тази сума от 100 000 лв. като цена на придобиване при попълване на Годишната си данъчна декларация.

(§113 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник