Пример 100. Документално Доказана Цена на Придобиване на Имущество на Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който през 2018 г. е придобил Урегулиран поземлен имот (УПИ) в гр. София за 50 000 лв. През същата година той е построил и къща в този имот, като е направил разходи за това в размер на 100 000 лв. През 2019 г. Иван решава да продаде УПИ-то, заедно с построената къща, за 200 000 лв.

За да изчисли облагаемия си доход от сделката, Иван трябва първо да определи каква е документално доказаната цена на придобитото от него имущество. За УПИ-то тази цена от 50 000 лв. може да се докаже чрез нотариален акт, в който същата е вписана. Колкото до извършените разходи за построяване на къщата (в размер на 100 000 лв.), Иван може да ги докаже чрез фактури за закупените материали или отново чрез фактури от строителни фирми, ако е ползвал техните услуги.

Ако Иван не успее да докаже извършените от него разходи по закупуване на УПИ-то, заедно с тези за построяването на къщата, цената на придобиване на същите ще бъде нула и облагаемият доход за изчисляване на данъка от 10% ще бъде продажната цена от 200 000 лв.

(§113 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник