Пример 99. Изчисляване на Продажната Цена на Едно Имущество при Замяна с Друго Имущество

Иван Иванов е български гражданин, който през 2018 г. е придобил Урегулиран поземлен имот (УПИ), заедно с построена къща в него, намиращи се в гр. София. През 2020 г. Иван и неговият приятел Георги решават да направят замяна помежду си на имуществата, които притежават. Те са се споразумели Иван да предостави УПИ-то и къщата, а Георги, от своя страна, да предостави 100 декара земеделска земя в област Пловдив. По това време УПИ-то, заедно с къщата, са оценени на 200 000 лв., а земеделската земя – за 100 000 лв. Разликата от 100 000 лв. Георги ще трябва да доплати на Иван.

Продажната цена на имуществото, което Иван предоставя при замяната, ще бъде 200 000 лв., като то включва всичко, което той ще предостави на Георги.

(§112 от Тематично Резюме) (чл.**; ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник