Пример 84. Предоставени Суми за Командировка на Служител, Които НЕ се включват в Месечния му Доход

Алфа ООД е дружество, което се занимава с представителство на световноизвестни марки на българския пазар. Офисът на дружеството се намира в гр. София, но поради организиране на събитие за представяне на една от марките в гр. Варна, се налага Алфа да командирова двама от служителите си за три дни. Дружеството поема разходите на служителите за пътни и квартирни пари – на обща стойност 500 лв., както и дневните такива – по 50 лв. на ден за всеки един от служителите.

Предоставените суми от Алфа за пътни и квартирни пари на служителите (на обща стойност 500 лв.) няма да се включат в месечния им облагаем доход, стига да са доказани документално чрез фактури и като получател в тях да е вписано дружеството Алфа ООД. Колкото до дневните пари (по 50 лв. за всеки от служителите на ден) – само сумите до 40 лв. няма да бъдат включени в месечния им облагаем доход. Това означава, че останалата част (по 10 лв. на ден) ще трябва да бъде включена в месечните им облагаеми доходи и само за нея ще се дължат съответните задължителни осигурителни вноски и данък. Тоест на всеки от служителите трябва да бъде завишен месечният доход с 30 лв. (3 дни х 10 лв.).

В ЗДДФЛ е упоменато, че когато дневните пари за командировка се равняват на не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт, тогава те не се включват в месечния облагаем доход на съответния служител. В конкретния случай приложимият нормативен акт е Наредбата за командировките в страната, където е упоменато, че дневните пари за командировка, когато тя е за два или повече дни, са минимум по 20 лв. за всеки ден поотделно. Тоест сумите до двукратния им размер, а именно до 40 лв. на ден, няма да бъдат включени в месечния облагаем доход на служителите.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник