Пример 83. Предоставени Ваучери за Храна от Работодател, Които НЕ се включват в Дохода на Служителите

Алфа ООД е дружество, което се занимава с търговия на дребно на стоки за дома и разполага с голям хипермаркет. За работата в хипермаркета от Алфа са назначили на трудов договор 50 служители. От дружеството са решили всеки месец да предоставят на служителите си по 60 лв. ваучери за храна, които са отделно възнаграждение от месечното им такова по сключения трудов договор.

Предоставените ваучери за храна, на стойност по 60 лв. за всеки служител на месец, няма да се включат в месечния им облагаем доход. Причината е, че ваучерите са предоставени в натура, в размера и по реда на ЗКПО (т.е. до 60 лв. на служител на месец). Тези суми представляват социален разход за Алфа и те няма да бъдат обложени с данък, понеже са до упоменатия размер от 60 лв. на месец.

Ако обаче Алфа предоставяше директно пари на служителите си, с които те сами да закупят храна по техен избор, това щеше да представлява доход за служителите, който трябваше да бъде включен в облагаемия им доход за месеца и за него да се дължат съответните задължителни осигурителни вноски и данък.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник