Пример 69. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Получена Държавна Награда

Иван Иванов е български гражданин, който се занимава със земеделска дейност. През май 2020 г. в покрайнините на гр. София се случва огромно бедствие, в което Иван помага активно. След успешното справяне с бедствието и много добре свършената работа от страна на Иван, през юли държавата решава да го награди с еднократна парична награда в размер на 5 000 лв.

Получената парична награда (в размер на 5 000 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че доходът е във връзка с предоставена държавна награда за особени заслуги към българската държава, вследствие на проявена лична доблест при изпълнение на обществен и граждански дълг.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от получената държавна награда в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§69 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник