Пример 68. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Предметна Награда с Незначителна Стойност

Алфа ООД е дружество, което се занимава с покупко-продажба на техника и компютърна периферия. През юли 2020 г. дружеството решава да организира томбола, с която на случаен принцип да подари на различни физически лица общо 1 000 бр. слушалки, всеки от които е бил закупен преди това за 70 лв. без ДДС. Иван Иванов е един от печелившите участници, който е изтеглен в томболата, и получава чифт слушалки като подарък.

Полученият чифт слушалки от Иван (на стойност 70 лв. без ДДС) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че доходът е под формата на предметна награда, а не парична, която е с незначителна стойност и е получена от игра на случайността. За награди с незначителна стойност се считат такива, които са закупени преди това на стойност, по-малка от 100 лв. без ДДС. Колкото до определението за „игри на случайността“ – това са такива, при които печалбата се определя на случаен принцип и печелившият не е проявил някакви знания и/или лични качества и умения.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от предметната печалба в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§68 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник