Пример 65. Необлагаем Доход на Физическо Лице във Връзка с Помощи за Отглеждане на Деца

Ваня Иванова е българска гражданка, която е самотна майка на две деца. Тя получава минимални ежемесечни доходи, затова през април 2020 г. решава да кандидатства за получаване на помощи за отглеждане на децата си. Ваня е одобрена и от май 2020 г. започва да получава по 90 лв. на месец допълнителна помощ от Агенцията за социално подпомагане.

Получените помощи от Ваня (на обща стойност 720 лв.) за месеците от май до декември 2020 г. (90 лв. х 8 месеца) ще се явят нейни доходи, които обаче ще бъдат необлагаеми с данък. Причината е, че тези доходи са получени във връзка с помощи съгласно Закона за семейни помощи за деца.

Само за тези придобити доходи Ваня няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., тя има възможност да посочи този от помощите в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§64 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник