Пример 56. Необлагаем Доход на Физическо Лице, Свързан с Неговото Пенсионно Осигуряване

Иван Иванов е български гражданин, който през 2020 г. се пенсионира и започва да получава пенсия от държавата. В продължение на 40 години той се е осигурявал и допълнително доброволно, за да може да получава повече доходи, когато настъпи пенсионната му възраст. Във връзка с това Иван получава допълнително по 200 лв. доход на месец.

Доходите, които Иван получава във връзка с допълнителното доброволно осигуряване, ще бъдат необлагаеми за него, като за тях той няма да дължи данък. Причината е, че те са свързани с неговото пенсионно осигуряване.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от допълнителната пенсия в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§55 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник