Пример 55. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Задължително Осигуряване

Иван Иванов е български гражданин, който работи на трудов договор към Алфа ООД. През юни 2020 г. той се разболява, заради което личният лекар му издава болничен лист. Иван започва да получава доходи от държавата за срок от два месеца под формата на обезщетение за временна нетрудоспособност.

Доходите, които Иван получава под формата на обезщетение за временна нетрудоспособност, ще бъдат необлагаеми. Причината е, че те са резултат от задължително осигуряване във връзка с работата му по трудов договор към Алфа ООД.

(§54 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник