Пример 51. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Плавателен Съд

През 2018 г. Иван Иванов си е закупил яхта за лично ползване за сумата от 150 000 лв. Той я кара в продължение на 2 години, като през 2020 г. решава да я продаде. Оказва се, че цената на този модел яхти се е покачила и сега тя струва 200 000 лв. Той намира купувач, с когото сключва сделка за продажбата на яхтата.

Въпреки че Иван е реализирал доход от 50 000 лв. от продажбата на яхтата (200 000 лв. - 150 000 лв.), този доход за него ще бъде необлагаем, като той няма да дължи данък за него. Причината е, че между датата на придобиването и датата на продажбата на яхтата е изминала повече от една година.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от продажбата на яхтата в частта с придобити необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§50 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник