Пример 50. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Недвижим Имот

През 2016 г. Иван Иванов решава да се премести от гр. София, като за целта си закупува апартамент за 100 000 лв. в гр. Пловдив. Там той живее в продължение на 4 години, като през 2020 г. решава отново да се върне в гр. София. Той продава апартамента си в Пловдив. През тези четири години той го е ремонтирал и подобрил значително, вследствие на което го продава за 150 000 лв.

Въпреки че Иван е реализирал доход от 50 000 лв. от продажбата на апартамента (150 000 лв. - 100 000 лв.), този доход за него ще бъде необлагаем и той няма да дължи данък за него. Причината е, че между датата на придобиването и датата на продажбата на апартамента са изминали повече от три години.

Само за тези свои доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак той има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от продажбата на апартамента в частта с придобити необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§49 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник