Пример 49. Доходи за Дейност, Извършена на Територията на Страната от Чуждестранни Физически Лица

Джон Джонсън е английски гражданин, местно лице за Великобритания, който е световноизвестен лекоатлет, участващ в различни маратони по целия свят. Във връзка с провеждането на 20-километровия маратон в София през септември 2020 г. Джон е поканен от Алфа ООД, която е организатор на събитието. За участието си Джон получава гарантирани 5 000 лв., а отделно от това – той печели маратона, като получава допълнителни 20 000 лв. награда.

Въпреки че Джон не е местно лице за България, полученият от него доход в общ размер на 25 000 лв. е с източник от страната. За този доход той ще дължи данък в размер на 2 500 лв. (25 000 лв. х 10%), който следва да бъде удържан и платен на държавата от Алфа ООД. Срокът за декларирането и плащането му е до края на октомври 2020 г.

 Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест над местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране на получените от Джон доходи.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник