Пример 17. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица

Иван Иванов е български театрален артист, който упражнява свободна професия. Той получава покани от театри от цялата страна и участва в постановки. За участията си в тези постановки през цялата 2020 г. той е получил общ брутен доход в размер на 50 000 лв. Иван също така си е закупил автомобил през януари 2020 г. за 10 000 лв. и го е продал за 12 000 лв. през ноември същата година. Той е избрал да внася осигуровки за своя сметка върху месечен осигурителен доход от 1 000 лв.

Дейността на Иван като театрален артист е упражнявана в качеството на свободна професия, представляваща реализиране на стопанска дейност в лично качество. За да определи годишната си данъчна основа от тази дейност, получените доходи за цялата 2020 г. в размер на 50 000 лв. ще му бъдат намалени с 25% нормативно признати разходи (50 000 лв. х 0,25 = 12 500 лв.). От получената сума в размер на 37 500 лв. (50 000 лв. - 12 500 лв.) следва да се извадят също и внесените задължителни осигурителни вноски за негова сметка през годината. При избрания от него месечен осигурителен доход от 1 000 лв. месечните осигурителни вноски ще са в размер на 313 лв., като за цялата година те ще са 3 756 лв. Така годишната данъчна основа за доходите му от упражняване на дейността по участия в театрални постановки ще бъде 33 744 лв. (37 500 лв. - 3 756 лв.).

Колкото до продажбата на лекия автомобил – стига Иван да има документи както за придобиването, така и за продажбата му, реализираният доход от това ще бъде в размер на 2 000 лв. (12 000 лв. - 10 000 лв.).

Вследствие на това сумата на годишните данъчни основи на Иван за 2020 г. ще се бъде в размер на 35 744 лв. (33 744 лв. + 2 000 лв.). Дължимият данък ще бъде 3 574 лв. (35 744 х 10%). Иван следва да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2021, с която да определи този данък. В посочения срок той трябва да плати данъка.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник