Пример 15. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица

Иван Иванов е български гражданин, който работи на трудов договор към българско дружество. За 2020 г. той е получил от работата си по трудовия договор брутно възнаграждение в размер на 12 000 лв. Иван притежава апартамент в гр. София, който отдава под наем на други физически лица. От тази си дейност през 2020 г. той е получил доходи в размер на 5 000 лв.

След като Иван е получил от работата си по трудов договор доход в размер на 12 000 лв. и доходи от отдаването под наем на апартамента в гр. София за 5 000 лв., неговата обща годишна данъчна основа за облагане с данък ще бъде 17 000 лв. За доходите от трудовия договор той няма да дължи данък, тъй като той вече е бил удържан авансово от работодателя му и съответно – платен на държавата.

Колкото за доходите от отдаване под наем на апартамента – Иван ще дължи данък в размер на 10%. Данъчната основа ще се изчисли, след като от 5 000 лв. се приспаднат 10% нормативно признати разходи, а именно 500 лв. (5 000 лв. х 10%). Върху данъчната основа от 4 500 лв. (5 000 лв. - 500 лв.) Иван ще дължи данък в размер на 450 лв. (4 500 лв. х 10% = 450 лв.).

Иван ще бъде задължен да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2020 г., за да определи общата си годишна данъчна основа от всички получени доходи през 2019 г.

(§20 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник