Пример 11. Облагане на Доходите от Обезщетение за Пропуснати Ползи

Иван Иванов е български гражданин, който си е закупил самолетен билет за пътуване до Малдивите, което ще се осъществи на 20 март. Една седмица преди полета авиокомпанията го отменя и връща заплатената от Иван сума за билета, като във връзка с това тя му дължи и обезщетение в размер на 100 лв.

Обезщетението от авиокомпанията за неосъществения полет ще се счете за доход на Иван за пропуснати ползи. За този доход ще се дължи данък в размер на 10%. Това означава, че авиокомпанията следва да удържи данък от 10 лв. (100 лв. х 10%) и да заплати нетно на Иван сумата от 90 лв.

Авиокомпанията има срок да декларира дължимия данък от 10 лв. и съответно да го плати до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатила обезщетението на Иван. Ако то бъде изплатено например през март, тогава този срок ще бъде до края на април.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник