Пример 10. Облагане на Доходи от Наем на Недвижим Имот

Латинка Георгиева е български гражданин, пенсионер. Тя притежава апартаменти в гр. София, които отдава под наем на други физически лица. Тя не получава никакви други доходи, освен тези от отдаването под наем на апартаментите. За месеците януари, февруари и март 2020 г. тя е получила доходи от тази си дейност в размер на общо 10 000 лв.

След като Латинка отдава под наем апартаментите на други физически лица, тя ще има задължение за деклариране и внасяне на данък в размер на 10% от получените доходи. За първото тримесечие полученият доход в размер на 10 000 лв. ще се намали с нормативно признатите разходи за тази дейност, които са в размер на 10%, като получената данъчна основа от 9 000 лв. следва да се обложи с 10% данък.

Дължимият данък от 900 лв. (9 000 лв. х 10%) Латинка следва да декларира и плати в срок до края на април 2020 г. Също така тя трябва да има предвид, че за нея ще възникне и задължение за подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., чийто срок е от 10 януари до 30 април 2021 г.

(§14 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник