.143.Кога Удържан Данък на Физически Лица в Белгия, Австрия и Люксембург Може да се Приспадне от Дължимия Данък в България.

       • Удържаният данък в Кралство Белгия, Република Австрия или във Великото Херцогство Люксембург за доходи от спестявания, изплатени от агент-платец към местни физически лица, се приспада от дължимия данък върху общата годишна данъчна основа на лицето, определен в подадената годишна данъчна декларация.

       • Физическо лице, което не е имало задължение за подаване на годишна данъчна декларация, има право да си възстанови удържания данък в Кралство Белгия, Република Австрия или във Великото Херцогство Люксембург за доходи от спестявания, изплатени от агент-платец.

       • Горните разпоредби са в сила до 31.12.2021 г.

       (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник