.135.Какви са Данъчните Облекчения за Намалена Трудоспособност.

       • За лица с 50 и над 50% намалена работоспособност – общата годишна данъчна основа се намалява със 7 920 лв.

       • За лица с 50 и над 50% намалена работоспособност – месечната данъчна основа за доходите от се намалява с 660 лв.

       (чл.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник