.128.Какви са Данъчните Облекчения за Младо Семейство.

       • Местни физически лица и физически лица от държави в ЕС и ЕИП, които са установени в България, могат да ползват данъчно облекчение за младо семейство, ако имат сключен граждански брак и единият от двамата съпрузи е до 35-годишна възраст, като от общата годишна данъчна основа приспадат лихвените плащания за първите 100 000 лв. по главницата на ипотечен кредит за закупуване на семейно жилище, което е единствено.

       Данъчното облекчение се ползва само от единия от съпрузите, а ако го ползват и двамата – те солидарно дължат неправомерно ползваното данъчно облекчение.

       (чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник