.122.Физическо Лице от ЕС или ЕИП Има Право да Преизчисли Окончателния си Данък за По-Коректно Данъчно Облагане.

       • Чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава от ЕС или ЕИП, има право да избере да преизчисли окончателния данък за всички свои доходи, които са обложени с окончателен данък през годината, с цел да получи по-коректно и по-справедливо данъчно облагане.

(чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник