.105.Как се Облагат Представителните и Социални Разходи на Земеделски Стопани, Избрали да се Облагат Като Еднолични Търговци.

       • Земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, прилагат разпоредбите на ЗКПО за облагане на разходите (представителни и социални) и за данъците, удържани при източника (за доходи на чуждестранни лица).

(чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник