.102.Как се Облагат Доходите от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци, при Отпадане от Основанията за Патентен Данък или при Дерегистрация по ЗДДС.

       • Когато за физическо лице, извършващо стопанска дейност и плащащо патентен данък по ЗМДТ, в рамките на текуща данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък, доходът му за годината се облага по общия ред на закона. В този случай не се дължат авансови вноски през годината.

       • От данъка върху годишната данъчна основа за физическо лице, извършващо стопанска дейност и нерегистрирано като ЕТ, се приспада дължимият и внесен патентен данък по ЗМДТ.

       • Когато в рамките на текущата данъчна година физическо лице, извършващо стопанска дейност и нерегистрирано като ЕТ, се дерегистрира по ЗДДС, то се облага по общия ред на закона за цялата година.

(чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник