._95.Как се Облагат Представителните и Социални Разходи при Едноличен Търговец.

       • Едноличните търговци прилагат разпоредбите на ЗКПО за облагане на разходите (представителни и социални) и за данъците, удържани при източника (за доходи на чуждестранни лица).

       (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник