._77.Не е Облагаемо Полученото Имущество по Наследство, Дарение или чрез Възстановяване.

       • Не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение – за него се дължи местен данък по ЗМДТ. (виж пример **)

       • Не се смята за доход полученото имущество за възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник