._73.Не са Облагаеми Доходите от Продажба на Имущество, Придобито по Наследство.

       • Не са облагаеми доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на реституирано имущество.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник