._72.Не са Облагаеми Доходите на Персонала в Дипломатически Представителства.

       • Не са облагаеми възнагражденията на: членовете на персонала на дипломатическите представителства, съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения; членовете на консулствата; служителите на междудържавни и междуправителствени организации и техните семейства, доколкото това е предвидено.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник