._69.Не са Облагаеми Държавните Награди.

       • Не са облагаеми предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати от конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура”, предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник