._68.Не са Облагаеми Предметните Награди с Незначителна Стойност.

       • Не са облагаеми наградите, получени под формата допълнителна игра или предмет с незначителна стойност от развлекателни автомати по Закона за Хазарта или съгласно законодателството на друга държава от ЕС или ЕИП.

• Не са облагаеми предметните печалби с незначителна стойност, получени от участие в игри, различни от тези по Закона за Хазарта, при които печалбата се определя на случаен принцип – например игри на различни компании за стимулиране на продажбите.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник