._66.Не са Облагаеми Доходите за Донорство на Кръв.

       • Не са облагаеми паричните суми и подаръците, получени от донори на кръв, кръвни съставки и биопродукти за хуманни цели, съгласно нормативен акт.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник