._59.Не са Облагаеми Обезщетенията за Отчуждено Имущество.

       • Не са облагаеми обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник