._58.Не са Облагаеми Присъдените Обезщетения за Професионална Болест, Телесна Повреда или Смърт.

       • Не са облагаеми присъдените обезщетения при професионална болест, средна и тежка телесна повреда или смърт.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник