._57.Не са Облагаеми Лихвите по Съдебни Вземания и Присъдени Разноски по Съдебни Дела.

       • Не са облагаеми лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, както и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела.

       (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник