._54.Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица от Задължително Осигуряване.

       • Не са облагаеми доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина.

       (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник