._46.Как се Облагат Едноличните Търговци, Които се Занимават с Хазарт или Опериране на Кораби.

       • Едноличните търговци, чийто предмет на дейност е свързан с определени хазартни игри или опериране на кораби, които се облагат с алтернативен данък по ЗКПО, прилагат разпоредбите на ЗКПО за деклариране и срока за внасяне на данъка. Декларацията и дължимият данък съответно се подават и внасят в ТД на НАП по постоянния адрес на физическото лице.

       (чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник