._19.Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Лихви по Банкови Сметки.

       • С 8% се облагат доходите от лихви по банкови сметки.

       (Данъкът се удържа от банките и се внася до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.)

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник